SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Elektronik Satış Portalı

* Bu sayfada Sosyal Güvenlik Kurumu mülkiyetinde bulunan taşınmazların elektronik ortamda açık artırma usulü ile satışına ilişkin iş ve işlemler yürütülür.

* İlanlar sekmesinden aktif satış ilanlarını görüntüleyebilirsiniz.

* İhale başvurusu yapabilmek için Sisteme Giriş sekmesinden giriş yapmanız gerekmektedir .

İLAN FİLTRELE

Aşağıdaki filtreleme kriterleri ile ilanları filtreleyebilirsiniz


İl
İlçe
Taşınmaz Cinsi
Tahmini Satış Bedeli minimum
Tahmini Satış Bedeli maksimum
Başvuru Başlangıç Tarihi
Başvuru Bitiş Tarihi
İhale Başlangıç Tarihi
İhale Bitiş Tarihi

Sıkça Sorulan Sorular

İhaleye Kimler Katılabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu taşınmazlarının elektronik ortamda yapılacak satışlarına gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişimleri katılabilir.

08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu uyarınca ihaleye katılamayacak ve yasaklanmış olanlar satış ihalelerine katılamazlar. Bu hususta ihaleye katılacak olanların beyanı esastır. Satış ihalesine katılmayacak olan kişilerde ihalenin kalması ve bu hususun tespiti halinde ihale iptal edilerek bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İhaleye Katılmak İçin Neler Yapmam Gerekir?

Kurum internet sitesinde yayımlanan ihale ilanında belirtilen başvuru süresi içinde Elektronik Satış Portalı üzerinden talep edilen belgelerin tam ve eksiksiz yüklenerek başvuru yapılması gerekir.

Teminat Bedelini Nasıl Yatırabilirim?

Elektronik Satış Portalına giriş yaparak başvurusunu tamamlayan istekliye sistem tarafından otomatik olarak barkod numarası verilir. Bu numara her bir ihale için farklıdır. İstekli bu numara ile sadece ihalesine katılacağı taşınmaz için teminat yatırma işlemi yapabilir.

İstekli barkod numarası ile banka şubelerinden veya elektronik bankacılık sistemleri üzerinden teminat bedelini Kurum hesaplarına yatıracaktır.

Yatırılacak teminatın teminat mektubu olması halinde başvuru sonunda istekliye verilen barkod numarası ile bankadan alınan teminat mektubu herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına teslim edilir.

İhale Nasıl Gerçekleştirilir?

İhale başvurusu onaylanan istekliler Elektronik Satış Portalı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından daha önce belirlenen asgari artırım miktarından az olmamak üzere serbestçe tekliflerini sunabilir.

İhale Kazandım, Ne Yapmam Gerekiyor?

İhale sonunda en yüksek teklif sahibi istekli ihaleyi kazanmış sayılır.

En yüksek teklifi veren istekli ihale sonucunun yetkili organ tarafından onaylanması sonrası kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz iş günü içinde ihale bedelini Kurum hesabına ödemek zorundadır.

Image